Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası​ sayesinde tüketici sayısı arttıkça olası hasar sebepleri ve tazminat talepleri de artmakta ve uluslararası
ticaret söz konusu olunca uluslararası sorumluluklar ve davalar söz konusu olmaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsamaktadır?

Ürün sorumluluk sigortası, sigortalı tarafından imal edilen, satılan, tedarik, tesis ve monte edilen, onarılan, tadil edilen veya işlenen herhangi bir ticari malın, sigorta altına alınan tazminat süresi zarfında, poliçe geçerlilik süresi içinde meydana gelebilecek olaylar, belirlenen şartlar altında teminat kapsamındadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası Teminatları:
Ürünlerin kusurları ile üçüncü kişilerin zarar görmesi veya kusurların bir zarara neden olması durumunda ürünlerin piyasadan toplanması gerekir. Ürünün kusurlu çıkması durumunda sigortalının tazminat talepleri ve ürünlerin piyasadan toplanması için yapılacak masraflar teminat altındadır.

Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, mallarında ziya ve hasar oluşmasından kaynaklı olarak, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerle sigortalıya karşı ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri , karşı sigortada belirtilen meblağlar kadar teminat altındadır.

Ürün Sorumluluk Sigortası Teklifinizi
Hemen Hazırlayalım

Sunduğumuz avantajlı çözümlerden yararlanmak ve aradığınız Ürün Sorumluluk Sigortası teklifini almak için formu doldurmanız yeterli.