Bitkisel Ürün Sigortası

Bitkisel ürün sigortası ile ürünlerinize gelebilecek tüm zararlara karşı sizi rahatlatacak bir güvencenizin olması için emeğinizi teminat altına alıyoruz.

Devlet Destekli Bitkisel
Ürün Sigortası Nedir?

Bitkisel ürün sigortası yaptırmadan önce tohumun toprakla buluşmasından ürün hasadına kadar geçen uzun bir süreç vardır. Peki ya bu kadar emek söz konusuyken beklenmedik bir anda çıkan doğal afet ile emekleriniz kaybolursa? Oluşabilecek tüm zararlara karşı sizi rahatlatması için emeğiniz, bizimle teminat altında.

Don Teminatı ile, hava sıcaklığının 0 °C’nin altına düşmesi ve don sebebiyle meydana gelebilecek miktar kaybını da AKTÜRK SİGORTA olarak güvence altına alıyoruz.

Bitkisel Ürün Sigortası Teminatları:
Tüm bitkisel ürünler için;
Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının ürünlerde neden olabileceği miktar kaybı; dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olabileceği kalite kaybı teminat kapsamına alınmaktadır.

İsteğe bağlı olarak;

Don riskinin yaş meyvelerde, yağ gülünde neden olduğu miktar kaybı teminat altına alınabilir.

Doğal afetlerin, taşıt çarpması risklerinin, destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde neden olduğu zararlar teminat altına alınabilir.

Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı, Yağmur riskinin; kiraz ve üzüm ürünlerinde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı teminat altına alınabilir.

İsteğe bağlı ek teminatlar tek başına alınamaz.

Ekonomik olarak verime yatmış meyve ağaçları, çay ve asmaların kendileri ile fidanlarında, süs bitkisi fidanlarında; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı risklerinin neden olduğu tam hasarlar ürünle birlikte veya üründen bağımsız olarak sigorta ettirilebilir

Bitkisel Ürün Sigortası
Teklifinizi Hazırlayalım

Sunduğumuz avantajlı çözümlerden yararlanmak ve aradığınız Bitkisel Ürün Sigortası teklifini almak için formu doldurmanız yeterli.