GES yatırımcısı olmanın avantajları

Günümüzde gezegenimiz; evrensel sorunlardan olan iklim değişikliği, fazla tüketim, küresel ısınma ve kirlilik gibi birçok sıkıntılı durumu yaşamaktadır. Ülkeler, bu sorunlarla baş edebilmek için yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttırarak sürdürülebilirliğe destek olmaktadır.

Ülkemiz de bu konuya karşı sorumluluklarını yerine getirerek güneş enerjisi kullanımını desteklemektedir. Güneş enerjisi santralleri (GES), çevreye olabildiğince az zarar veren bir kaynak olmakla beraber, fosil yakıtlara kıyasla çok daha verimlidir.

Güneş enerji santralleri, güneş enerjisinden yararlanarak elektrik üretimi yapmaktadır. Bu santrallerin kurulumu için ülkemiz çok avantajlı bir konumdadır. Güneş enerji haritaları incelendiğinden de görüleceği üzere ülkemizin her bölgesine GES kurulabilecek yeterlilik söz konusudur. Bu da yatırımcıların ve yeni iş sahiplerinin ilgisini çekmektedir.

Uzun ve maliyetli bir yatırım olan GES projeleri, beraberinde birçok avantajlı durumu da getirmektedir;

GES Yatırımcısı olmanın avantajları

Ülkemiz bu yatırımları desteklemektedir ve bazı avantajlar sunmaktadır. Bunlardan biri devlet alım garantisidir. TC devleti, güneş enerjisi ile üretilmiş elektriği 10 yıl boyunca alma garantisi vermektedir. Ayrıca, santralin üzerinde kurulu olduğu imarlı arazide pay sahibi olacağınız için arazinin değer artışından da kar elde edebilirsiniz.

Önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi, santral kurmak isteyen yatırımcılar lisanssız üretim hakkına sahip olabiliyor. Üretim hakkının değer artışı ile lisanssız elektrik üretim hakkının orta vadede çok yüksek değer artışı göreceği beklenmektedir. Bu sayede düzenli olarak gelir elde edebilirsiniz. GES yatırımcısı olduğunuzda düzenli olarak payınıza düşen miktarlar yıllık hesaplamalar ile hesabınıza yatırılır.

Günümüzde ülkemizde bu yatırımların artması ile dışa bağımlılık durumu azalmıştır.  Bu sayede de gelecek nesiller için daha iyi bir Türkiye bırakmanın temelleri oluşturulmaktadır.

GES projelerinizi sigortalatma imkânı ile kurulum öncesi veya sonrasında yaşanabilecek riskli durumlar, GES sigortası ile teminat altına alınır. Aktürk Sigorta’nın sunduğu GES Sigortası imkânı ile ürünlerinizin bakım ve onarımları, yaşanabilecek riskler sonucundaki hasarlar ve birçok riskli durum teminat altına alınır. Aktürk Sigorta olarak, dünyamız için atacağınız bu adım için imkanlarımızla yanınızdayız.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email