Hayvan Hayat Sigortası

Özenle besleyip, yetiştirdiğiniz hayvanlarınız beklenmedik sebeplerle zarar görmesin.

Devlet Destekli Hayvan
Hayat Sigortası Nedir?

Ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı süt sığırlarının; her türlü hayvan hastalıkları, gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleleri, kazalar, yılan ve böcek sokmaları, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, doğal afetler ve güneş çarpmaları, yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen ölüm, mecburi kesim riskleri ve yavru atma riskleri önceden belirlenmiş istisnalar ve şartlar doğrultusunda teminat altındadır.

Şartlar dahilinde meydana gelen ölüm ve zorunlu kesimler nedeniyle sigortalının uğradığı maddi zararlar da teminat altına alınır.

Hayvan Hayat Sigortası
Teklifinizi Hazırlayalım

Sunduğumuz avantajlı çözümlerden yararlanmak ve aradığınız Hayvan Hayat Sigortası teklifini almak için formu doldurmanız yeterli.