İşyeri Sigortası

İşyeri Paket Sigortası, siz iş yeri sahipleri düşünülerek mümkün olan tüm riskleri
en ekonomik şekilde kapsayabilmek için hazırlanmış bir sigorta paketidir.

Neden İşyeri Paket
Sigortası Yaptırmalısınız?

İşyeri sigortası ile, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınır. Ayrıca bu sigorta ile ilgili bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri teminat altına alınır.

Ek olarak İşveren Sorumluluk Modülü için aşağıda belirtilen riskleri ek prim karşılığında poliçenize dahil ederek teminatları genişletme imkanına sahip olabilirsiniz.

  • İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında oluşabilecek iş kazaları
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmadan geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
  • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
  • Manevi tazminat talepleri

İşyeri Sigortası Teklifinizi
Hemen Hazırlayalım!

Sunduğumuz avantajlı çözümlerden yararlanmak ve aradığınız İşyeri Sigortası teklifini almak için formu doldurmanız yeterli.