Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Ayakta tedavi, tahlil, röntgen, tomografi, sintigrafi, ameliyat ve ilaç tedavisi gibi
maliyetli sağlık hizmetleri, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile karşılanabilir

Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası Nedir?

Sigortalıların sigorta süresi içerisinde bir kaza geçirmesi veya bir hastalık geçirmesi halinde tedavi için gerekli masrafları ile gündelik tazminatları, poliçede belirtilen limitlere kadar güvence altına alınır.

Bu sigorta poliçe süresi içerisinde anlaşılan hizmete özel sağlık uygulama tebliği üzerindeki ilave ücretleri, belirlenen şartlar doğrultusunda karşılanır.

Teminatlar: Poliçe süresi içinde anlaşmalı kurumların SGK ile anlaşmalı branşlarda oluşacak GSS kapsamındaki sağlık hizmeti için SUT bedeli üzerindeki giderler, poliçede yazılan şartlar doğrultusunda karşılanır. Yatarak Tedaviler, Evde Bakım ve Tedaviler, Ayakta Tedaviler ve Doğum hizmetleri belirlenen şartlarla teminat altına alınır.

Ek Teminat olarak ; Doğum, Diş, Göz, Check- up hizmetlerinden de yararlanılabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Teklifinizi Hazırlayalım

Sunduğumuz avantajlı çözümlerden yararlanmak ve aradığınız Sağlık Sigortası teklifini almak için formu doldurmanız yeterli.