Tehlikeli Maddeler ve Atık Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler ve Atık Mali Sorumluluk Sigortası, tehlikeli Madde ve/veya Tehlikeli Atık’ın neden olabileceği zararlara karşı üçüncü
kişilere ödenecek tazminatları teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır.

Tehlikeli Maddeler ve Atık Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

Tehlikeli Maddeler ve Atık Mali Sorumluluk Sigortasının yapılmaması tehlikeli madde ve tehlikeli atıklar konusunda ciddi zararlara neden olabilmektedir. Bu zararlara karşı üçüncü kişilere ödenecek tazminatları güvence altına alan sigorta; tehlikeli atıkları, yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satan firmalar tarafından yaptırılmalıdır.

Atıkların patlaması, gaz kaçırması, yangına sebep olması durumlarında zararlara karşı AKTÜRK SİGORTA ile hazırlıklı olabilirsiniz.

Tehlikeli Maddeler Ve Atık Mali Sorumluluk Sigortası Teklifinizi
Hemen Hazırlayalım

Sunduğumuz avantajlı çözümlerden yararlanmak ve aradığınız
Tehlikeli Maddeler Ve Atık Mali Sorumluluk Sigortası teklifini almak için formu doldurmanız yeterli.