Tehlikeli Maddeler ve Atık Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli Madde ve/veya Tehlikeli Atık’ın neden olabileceği zararlara karşı üçüncü
kişilere ödenecek tazminatları teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır.

Tehlikeli Maddeler ve Atık Mali Sorumluluk Nedir?

Tehlikeli madde ve tehlikeli atıklar, ciddi zararlara neden olabilmektedir. Bu zararlara karşı üçüncü kişilere ödenecek tazminatları güvence altına alan sigorta; tehlikeli atıkları, yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satan firmalar tarafından yaptırılmalıdır.

Atıkların patlaması, gaz kaçırması, yangına sebep olması durumlarında zararlara karşı AKTÜRK SİGORTA ile hazırlıklı olabilirsiniz.

Sigorta Teklifinizi
Hemen Hazırlayalım

Sunduğumuz avantajlı çözümlerden yararlanmak ve aradığınız
sigorta teklifini almak için formu doldurmanız yeterli.