Ürün Sorumluluk Sigortasında Karşılaşılan
Problemlere Karşı Yapılması Gerekenler

Ürün Sorumluluk sigortası; sigortalının sattığı veya ürettiği ürünlerin neden olabileceği olumsuz durumlara karşı güvence sağlar. Ürün geri çağırma, garanti ve finansal kayıplar da poliçeye eklenebilecek teminatlar arasındadır.

Ürün sorumluluk sigortaları, yurtdışı ve yerel pazarlarda şirketler tarafından tercih edilmekte ve taleplerini arttırmaktadır. Sigorta sayesinde sigortalı, birçok ayrıcalığa sahiptir. Fakat her durumda olduğu gibi düzenlemelerin yanlış yapılması sonucunda sigortalının poliçeden yararlanamaması durumu yaşanabilmektedir.

Bu yazıda, Ürün Sorumluluk Sigortalarının yanlış düzenlenmesi veya uygulanmasında yaşanan eksikler sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar incelenmiş ve alınması gereken önlemler belirlenmiştir.

 Bu sigorta, “Sigortacılık Genel Şartları” na bağlı olarak 2 esasa göre düzenlenmiştir;

1) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmin, sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı belirlenmektedir.

2) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya ileri sürülebilecek taleplere karşı belirlenmektedir.

Bu durumda, sigortalı şirketin istekleri ve durumları incelenerek hangi esasın uygulanacağına karar verilir. Sigortalının mesuliyetlerini detaylıca bilmesi ve poliçeye hakim olması gerekmektedir.

Sorunlar ve Önlemleri 

  • Poliçede konu olan ürünlerin sigortalı tarafından bilinmesi gerekmektedir. Ürünlerini gözden geçirmeli ve hangi durumlarda poliçenin gerçekleşeceğini bilmesi gerekmektedir. Olası bir duruma karşı hangi ürünün poliçeye dahil olduğunu iyi bilmeli, böylece yaşanılacak durumlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Karışıklık böylece ortadan kalkabilir.
  • Sigortalı şirketin ürünlerinin hangi bölgelerde satışta olduğu belirlenmelidir. Yurtdışında bir bölgede konumlanmış bir ürünün, o ülkenin mevzuatına göre poliçedeki teminatların düzenlenmesi gerekmektedir. Olası bir olumsuzluk durumu karşısında, ülkelerin yasal düzenlemelerinin önceden belirlenmesi  karışıklığın ve hasarların önüne geçecektir.
  • İnsan sağlığına gelebilecek zararlar sonucu, maddi tazminattan daha yüksek miktarda manevi tazminat istekleri oluşabilmektedir. Bu noktada manevi tazminat taleplerinin istisna olarak poliçeye eklenmesi talebinde bulunulabilir. Poliçede olmaması durumunda bu talepler gerçekleşemez.
  • Gerçekleşmiş zararlar ile ilgili sigortacıya detaylı bilgiler verilmelidir. Teminatın geriye dönük işlerlik durumu ile ilgili sigortalının beyanı alınmalı, poliçeye yansıması dikkatle incelenmeli ve konu hakkında bilgiye sahip olunmalıdır.
  • Olası hasar durumlarına karşı limitler ve muafiyetler karışıklık yaşanmaması adına önceden belirlenmelidir.
  • Poliçe formunun sigortalı tarafından eksiksiz imzalanması gerekmektedir. Eksiklerin bulunması halinde sigortadan yararlanamama durumları yaşanabilmektedir.
  • Ürün sorumluluk sigortasında temin edilen bir olumsuz durumun oluşması halinde en hızlı sürede sigorta şirketine haber verilmelidir. Zararların karşılanabilmesi için poliçedeki bilgilerin doğruluğu ve kurallara uyum çok önemlidir.

Yurtdışı ve yerel pazarlarda şirketler tarafından tercih edilmekte olan Ürün Sorumluluk Sigortası ile ürünlerinizi yaşanabilecek risklere karşı Aktürk Sigorta ile güvence altına alın. Siz müşterilerimize olumsuz sigorta tecrübesi  yaşatmamak adına uzman ekibimizle birlikte daima yanınızdayız.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email